Japonais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Kære Hr.,
拝啓
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
拝啓
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem dette ankommer,
関係者各位
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
拝啓 
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
拝啓
・・・・様
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formule standard pour postuler à un emploi
Jeg ville søge stillingen som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formule standard pour postuler à un emploi
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mine styrker er...
私の強みは・・・・
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
・・・・することで貢献することができます。
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mit ekspertområde er...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jeg råder fremragende over...
・・・・語を話すことができます。
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jeg har en fungerende viden om...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jeg har... års erfaring indenfor...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jeg er en erfaren bruger af...
・・・・を使いこなすことができます。
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Fremragende kommunikations evner
コミュニケーション能力
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktiv argumentation
演繹的推理力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisk tænkning
論理的思考能力
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytiske evner
分析能力
La capacité à évaluer les faits en détail
Gode interpersonel evner
対人能力
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Forhandlings evner
交渉能力
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Præsentations evner
プレゼンテーション能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
履歴書を同封いたしました。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencer kan rekvieres fra...
・・・・から推薦状を頂きました。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jeg er ledig til et interview den...
・・・・日なら伺うことができます。
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med venlig hilsen
敬具
Formel, nom du destinataire inconnu
Med venlig hilsen
敬具
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
敬具
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
敬具
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.