Russe | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem dette ankommer,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jeg ville søge stillingen som...
Прошу принять меня на должность...
Formule standard pour postuler à un emploi
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mine styrker er...
Мои сильные стороны:...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mit ekspertområde er...
Я специализируюсь на...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jeg råder fremragende over...
Я отлично владею...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jeg har en fungerende viden om...
Я свободно говорю по...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jeg har... års erfaring indenfor...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jeg er en erfaren bruger af...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Fremragende kommunikations evner
Отличные коммуникативные навыки
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktiv argumentation
Логическая аргументация
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisk tænkning
Логическое мышление
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytiske evner
Аналитические способности
La capacité à évaluer les faits en détail
Gode interpersonel evner
Высокие личностные качества
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Forhandlings evner
Переговорческие навыки
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Præsentations evner
Презентационные навыки
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencer kan rekvieres fra...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jeg er ledig til et interview den...
Я свободен...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, nom du destinataire inconnu
Med venlig hilsen
С уважением ваш...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.