Polonais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formule standard pour postuler à un emploi
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logika rezonado
Logiczne myślenie
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
La capacité à évaluer les faits en détail
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formel, nom du destinataire inconnu
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.