Turc | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Estimata sinjoro,
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Sayın Yetkililer,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Yetkili makama / merciiye,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Mi aludas al via reklamo en... de la....
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Formule standard pour postuler à un emploi
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Formule standard pour postuler à un emploi
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Mi ŝatus labori por vi, por...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Miaj fortoj estas...
Güçlü yanlarım ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mia areo de kompetenteco estas...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mi havas bonegan komandon de...
... diline son derece hakimimdir.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mi havas mezan scion de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mi havas... jarojn de sperto en...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Mi estas sperta uzanto de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Mükemmel iletişim becerisi
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukta rezonado
Tümdengelim muhakemesi
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logika rezonado
Mantıklı düşünebilme
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analizaj kapabloj
Analitik düşünce
La capacité à évaluer les faits en détail
Bonaj interhomaj kapabloj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Negocadaj kapabloj
Anlaşma becerisi
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentaj kapabloj
Sunum becerisi
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Vi povas akiri referencojn el...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Mi estas disponebla por intervjuo la...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Altestime,
Saygılarımla,
Formel, nom du destinataire inconnu
Altestime,
Tüm içtenliğimle,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Saygılarımla,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.