Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formule standard pour postuler à un emploi
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Formule standard pour postuler à un emploi
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Looginen ajattelu
Logical thinking
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analyyttiset taidot
Analytical skills
La capacité à évaluer les faits en détail
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Esiintymistaidot
Presentation skills
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formel, nom du destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.