Chinois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Kirjoitamme teille liittyen...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formule standard pour postuler à un emploi
Haluaisin hakea ... paikkaa...
我想申请...一职
Formule standard pour postuler à un emploi
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
我对此工作很感兴趣,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
我想为您工作,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Vahvuuksiini kuuluvat...
我的强项是...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
我很适合这个职位,因为...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Asiantuntemukseni keskittyy...
我的专长是…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
即使在压力下我也能保持高标准。
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
我的母语是...,但我也会说...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Hallitsen ...kielen loistavasti...
我熟练掌握...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Minulla on hyvät perustaidot...
我能用...语进行工作交流
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
我在...领域有...年工作经验
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
我是...的熟练使用者
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Erinomainen kyky kommunikoida
出色的沟通技能
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktiivinen ajattelu
演绎推理能力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Looginen ajattelu
逻辑性思考
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analyyttiset taidot
分析技能
La capacité à évaluer les faits en détail
Hyvät ihmissuhdetaidot
良好的人际交往技能
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Neuvottelukyvyt
谈判技能
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Esiintymistaidot
观点陈述能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
附件中含有我的个人简历。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Suosituksia voi pyytää...
可以从...处获得推荐信
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Olen saatavilla haastatteluun...
我可以在...的时候接受面试
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Ystävällisin terveisin,
此致
Formel, nom du destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.