Grec | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Hyvä Herra,
Αξιότιμε κύριε,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva,
Αξιότιμη κυρία,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Hyvä vastaanottaja,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Kirjoitamme teille liittyen...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formule standard pour postuler à un emploi
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formule standard pour postuler à un emploi
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Vahvuuksiini kuuluvat...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Asiantuntemukseni keskittyy...
Η ειδικότητά μου είναι...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Minulla on hyvät perustaidot...
Έχω μια καλή γνώση της...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Erinomainen kyky kommunikoida
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktiivinen ajattelu
Επαγωγική λογική
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Looginen ajattelu
Λογική σκέψη
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analyyttiset taidot
Αναλυτικές ικανότητες
La capacité à évaluer les faits en détail
Hyvät ihmissuhdetaidot
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Neuvottelukyvyt
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Esiintymistaidot
Ικανότητες παρουσίασης
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Suosituksia voi pyytää...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Olen saatavilla haastatteluun...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Ystävällisin terveisin,
Με εκτίμηση,
Formel, nom du destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
Με εκτίμηση,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
Με εκτίμηση,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.