Danois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Αξιότιμε κύριε,
Kære Hr.,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Αξιότιμη κυρία,
Kære Fru.,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem dette ankommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formule standard pour postuler à un emploi
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Jeg ville søge stillingen som...
Formule standard pour postuler à un emploi
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mine styrker er...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Η ειδικότητά μου είναι...
Mit ekspertområde er...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Είμαι άριστος γνώστης της...
Jeg råder fremragende over...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Έχω μια καλή γνώση της...
Jeg har en fungerende viden om...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Jeg er en erfaren bruger af...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fremragende kommunikations evner
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Επαγωγική λογική
Deduktiv argumentation
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Λογική σκέψη
Logisk tænkning
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Αναλυτικές ικανότητες
Analytiske evner
La capacité à évaluer les faits en détail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Gode interpersonel evner
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Forhandlings evner
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Ικανότητες παρουσίασης
Præsentations evner
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencer kan rekvieres fra...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Jeg er ledig til et interview den...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formel, nom du destinataire inconnu
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.