Japonais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Αξιότιμε κύριε,
拝啓
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Αξιότιμη κυρία,
拝啓
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
拝啓
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
拝啓
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
関係者各位
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
拝啓 
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formule standard pour postuler à un emploi
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formule standard pour postuler à un emploi
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
私の強みは・・・・
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
・・・・することで貢献することができます。
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Η ειδικότητά μου είναι...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Είμαι άριστος γνώστης της...
・・・・語を話すことができます。
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Έχω μια καλή γνώση της...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Είμαι έμπειρος χρήστης...
・・・・を使いこなすことができます。
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
コミュニケーション能力
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Επαγωγική λογική
演繹的推理力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Λογική σκέψη
論理的思考能力
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Αναλυτικές ικανότητες
分析能力
La capacité à évaluer les faits en détail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
対人能力
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Διαπραγματευτικές ικανότητες
交渉能力
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Ικανότητες παρουσίασης
プレゼンテーション能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
履歴書を同封いたしました。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
・・・・から推薦状を頂きました。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
・・・・日なら伺うことができます。
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Με εκτίμηση,
敬具
Formel, nom du destinataire inconnu
Με εκτίμηση,
敬具
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
敬具
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Φιλικοί χαιρετισμοί,
敬具
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.