Espéranto | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Formule standard pour postuler à un emploi
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Erősségeim ...
Miaj fortoj estas...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Szakterületem a ....
Mia areo de kompetenteco estas...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Magas szinten beszélek...
Mi havas bonegan komandon de...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Középszinten beszélek....
Mi havas mezan scion de...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Mi estas sperta uzanto de...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Kiváló kommunikációs készség
Bonegaj komunikadaj kapabloj
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktív érvelés
Dedukta rezonado
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logikus gondolkodás
Logika rezonado
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analitikus készségek
Analizaj kapabloj
La capacité à évaluer les faits en détail
Jó interperszonális készség
Bonaj interhomaj kapabloj
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Jó tárgyalási készség
Negocadaj kapabloj
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentaj kapabloj
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Vi povas akiri referencojn el...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Tisztelettel,
Altestime,
Formel, nom du destinataire inconnu
Tisztelettel,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Tisztelettel,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.