Suédois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem!
Bästa fru,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kedves Smith John!
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Erősségeim ...
Mina främsta styrkor är ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Szakterületem a ....
Mitt kompetensområde är ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Magas szinten beszélek...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Középszinten beszélek....
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jag är en erfaren användare av ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Kiváló kommunikációs készség
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktív érvelés
God slutledningsförmåga
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logikus gondolkodás
Logiskt tänkande
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analitikus készségek
Analytisk förmåga
La capacité à évaluer les faits en détail
Jó interperszonális készség
Bra samarbetsförmåga
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Jó tárgyalási készség
Bra förhandlingsteknik
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Előadó készség/Prezentációs készség
Bra presentationsteknik
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Tisztelettel,
Med vänlig hälsning,
Formel, nom du destinataire inconnu
Tisztelettel,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Tisztelettel,
Vördsamt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Üdvözlettel,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.