Polonais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

拝啓
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
拝啓
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
拝啓
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
拝啓
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
関係者各位
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
拝啓 
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
拝啓
・・・・様
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formule standard pour postuler à un emploi
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formule standard pour postuler à un emploi
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
私の強みは・・・・
Moje mocne strony to ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
・・・・することで貢献することができます。
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
・・・・語を話すことができます。
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
・・・・語の知識も持ち合わせています。
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
・・・・を使いこなすことができます。
Biegle posługuję się programem/programami...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
コミュニケーション能力
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
演繹的推理力
Rozumowanie dedukcyjne
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
論理的思考能力
Logiczne myślenie
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
分析能力
Zdolności analityczne
La capacité à évaluer les faits en détail
対人能力
Zdolności interpersonalne
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
交渉能力
Zdolności negocjacyjne
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
プレゼンテーション能力
Umiejętność prezentacji
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
履歴書を同封いたしました。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Referencje na żądanie.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencje na żądanie od ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
・・・・日なら伺うことができます。
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formel, nom du destinataire inconnu
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formel, très utilisé, destinataire connu
敬具
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
敬具
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.