Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Geachte heer
Dear Sir,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formule standard pour postuler à un emploi
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Formule standard pour postuler à un emploi
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisch denkvermogen
Logical thinking
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytische vaardigheden
Analytical skills
La capacité à évaluer les faits en détail
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Presentatievaardigheden
Presentation skills
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formel, nom du destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.