Coréen | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Geachte heer
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
존경하는 김철수 님께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
친애하는 최현우님께
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
Ik solliciteer naar de functie van ...
...에 지원하고 싶습니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mijn sterke punten zijn ...
저의 장점은 ... 입니다.
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mijn vakgebied is ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Ik beschik over een goede beheersing van ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Ik heb ... jaren ervaring als ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Ik beschik over goede kennis van ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Uitstekende communicatieve vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Analytisch denkvermogen
추론 이해 능력
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisch denkvermogen
논리적인 사고능력
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytische vaardigheden
분석 능력
La capacité à évaluer les faits en détail
Goede intermenselijke vaardigheden
좋은 사교성
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Onderhandelingsvaardigheden
협정 능력
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Presentatievaardigheden
프리젠테이션 능력
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formel, nom du destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
감사합니다. ...씨.
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.