Espagnol | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Estimado Sr. Pérez:
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Formule standard pour postuler à un emploi
Ik solliciteer naar de functie van ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Formule standard pour postuler à un emploi
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mijn sterke punten zijn ...
Mis puntos fuertes son...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mijn vakgebied is ...
Mi área de conocimiento es...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Tengo un manejo excelente de...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Ik beschik over goede kennis van ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Analytisch denkvermogen
Razonamiento deductivo
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisch denkvermogen
Razonamiento lógico
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytische vaardigheden
Capacidad de análisis
La capacité à évaluer les faits en détail
Goede intermenselijke vaardigheden
Buena comunicación interpersonal
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Onderhandelingsvaardigheden
Aptitudes de negociación
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Presentatievaardigheden
Habilidad para hablar en público
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Encontrará mi currículo adjunto.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Met vriendelijke groet,
Se despide cordialmente,
Formel, nom du destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Atentamente,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Respetuosamente,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Saludos,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.