Russe | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formule standard pour postuler à un emploi
Ik solliciteer naar de functie van ...
Прошу принять меня на должность...
Formule standard pour postuler à un emploi
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mijn sterke punten zijn ...
Мои сильные стороны:...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mijn vakgebied is ...
Я специализируюсь на...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Я отлично владею...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Я свободно говорю по...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Ik beschik over goede kennis van ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Analytisch denkvermogen
Логическая аргументация
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisch denkvermogen
Логическое мышление
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytische vaardigheden
Аналитические способности
La capacité à évaluer les faits en détail
Goede intermenselijke vaardigheden
Высокие личностные качества
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Onderhandelingsvaardigheden
Переговорческие навыки
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Presentatievaardigheden
Презентационные навыки
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Я свободен...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formel, nom du destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
С уважением ваш...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.