Suédois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Geachte heer
Bäste herrn,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mijn sterke punten zijn ...
Mina främsta styrkor är ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mijn vakgebied is ...
Mitt kompetensområde är ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Ik beschik over goede kennis van ...
Jag är en erfaren användare av ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Analytisch denkvermogen
God slutledningsförmåga
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisch denkvermogen
Logiskt tänkande
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytische vaardigheden
Analytisk förmåga
La capacité à évaluer les faits en détail
Goede intermenselijke vaardigheden
Bra samarbetsförmåga
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Onderhandelingsvaardigheden
Bra förhandlingsteknik
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Presentatievaardigheden
Bra presentationsteknik
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formel, nom du destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Vördsamt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.