Tchèque | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formule standard pour postuler à un emploi
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formule standard pour postuler à un emploi
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje mocne strony to ...
Moje silné stránky jsou...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Moje oblast odborných znalostí je...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Mám výbornou znalost...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Mám znalost...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Biegle posługuję się programem/programami...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Výborné komunikační schopnosti
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Rozumowanie dedukcyjne
Dedukce
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiczne myślenie
Logické myšlení
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Zdolności analityczne
Analytické schopnosti
La capacité à évaluer les faits en détail
Zdolności interpersonalne
Dobré interpersonální schopnosti
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Zdolności negocjacyjne
Vyjednávací schopnosti
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Umiejętność prezentacji
Prezentační dovednosti
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Můj životopis naleznete v příloze.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Referencje na żądanie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencje na żądanie od ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formel, nom du destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam,
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.