Espagnol | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Stimate Domn,
Distinguido Señor:
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
Distinguida Señora:
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Stimate Domn/Doamnă,
Distinguidos Señores:
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimați Domni,
Apreciados Señores:
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenția cui este interesat,
A quien pueda interesar
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Popescu,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnișoară Popescu,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dragă Andrei Popescu,
Estimado Sr. Pérez:
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Formule standard pour postuler à un emploi
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Quisiera postularme para el puesto de...
Formule standard pour postuler à un emploi
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Punctele mele forte sunt...
Mis puntos fuertes son...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Domeniul meu de bază este...
Mi área de conocimiento es...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Stăpânesc foarte bine...
Tengo un manejo excelente de...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Cunosc la nivel mediu...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Am...ani de experienţă în domeniul...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Sunt un utilizator experimentat de...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Abilităţi de comunicare excelente.
Excelentes habilidades de comunicación
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Gândire deductivă.
Razonamiento deductivo
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Gândire logică.
Razonamiento lógico
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Abilităţi analitice.
Capacidad de análisis
La capacité à évaluer les faits en détail
Abilităţi interpersonale bune.
Buena comunicación interpersonal
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Abilităţi de negociere
Aptitudes de negociación
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Habilidad para hablar en público
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Encontrará mi currículo adjunto.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referinţele pot fi solicitate de la...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Cu stimă,
Se despide cordialmente,
Formel, nom du destinataire inconnu
Cu sinceritate,
Atentamente,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
Respetuosamente,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
Saludos,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.