Italien | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Stimate Domn,
Gentilissimo,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
Gentilissima,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Stimate Domn/Doamnă,
Gentili Signore e Signori,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimați Domni,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenția cui este interesat,
A chi di competenza,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Popescu,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnișoară Popescu,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dragă Andrei Popescu,
Gentilissimo Bianchi,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Formule standard pour postuler à un emploi
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Formule standard pour postuler à un emploi
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Punctele mele forte sunt...
I miei punti di forza sono...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Domeniul meu de bază este...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Stăpânesc foarte bine...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Cunosc la nivel mediu...
Sto imparando...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Sunt un utilizator experimentat de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Abilităţi de comunicare excelente.
Eccellenti doti comunicative
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Gândire deductivă.
Capacità deduttive e di ragionamento
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Gândire logică.
Capacità logiche
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Abilităţi analitice.
Capacità analitiche
La capacité à évaluer les faits en détail
Abilităţi interpersonale bune.
Ottime abilità interpersonali
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Abilităţi de negociere
Capacità di negoziazione
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Capacità di presentazione
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
In allegato trova il mio cv.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Sono disponibile per un colloquio...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Cu stimă,
In fede,
Formel, nom du destinataire inconnu
Cu sinceritate,
Cordialmente,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
I miei più cordiali saluti,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
Saluti
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.