Néerlandais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Stimate Domn,
Geachte heer
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Stimate Domn/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimați Domni,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenția cui este interesat,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Popescu,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnișoară Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dragă Andrei Popescu,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formule standard pour postuler à un emploi
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Punctele mele forte sunt...
Mijn sterke punten zijn ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Domeniul meu de bază este...
Mijn vakgebied is ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Stăpânesc foarte bine...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Cunosc la nivel mediu...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Sunt un utilizator experimentat de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Abilităţi de comunicare excelente.
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Gândire deductivă.
Analytisch denkvermogen
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Gândire logică.
Logisch denkvermogen
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Abilităţi analitice.
Analytische vaardigheden
La capacité à évaluer les faits en détail
Abilităţi interpersonale bune.
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Abilităţi de negociere
Onderhandelingsvaardigheden
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Presentatievaardigheden
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Formel, nom du destinataire inconnu
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.