Portugais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Stimate Domn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Stimate Domn/Doamnă,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimați Domni,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenția cui este interesat,
A quem possa interessar,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Popescu,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnișoară Popescu,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dragă Andrei Popescu,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Formule standard pour postuler à un emploi
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Formule standard pour postuler à un emploi
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Punctele mele forte sunt...
Meus pontos fortes são...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Domeniul meu de bază este...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Stăpânesc foarte bine...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Cunosc la nivel mediu...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Am...ani de experienţă în domeniul...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Sunt un utilizator experimentat de...
Eu tenho experiência em /com ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Abilităţi de comunicare excelente.
Excelente habilidade de comunicação
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Gândire deductivă.
Raciocínio dedutivo
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Gândire logică.
Pensamento lógico
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Abilităţi analitice.
Habilidades analíticas
La capacité à évaluer les faits en détail
Abilităţi interpersonale bune.
Bom relacionamento interpessoal
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Abilităţi de negociere
Habilidades de negociação
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Habilidades de comunicação
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Estou disponível para entrevista em ..
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Cu stimă,
Cordialmente,
Formel, nom du destinataire inconnu
Cu sinceritate,
Atenciosamente,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
Com elevada estima,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
Lembranças,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.