Suédois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Stimate Domn,
Bäste herrn,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
Bästa fru,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Stimate Domn/Doamnă,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimați Domni,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenția cui este interesat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Popescu,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnișoară Popescu,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dragă Andrei Popescu,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formule standard pour postuler à un emploi
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Punctele mele forte sunt...
Mina främsta styrkor är ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Domeniul meu de bază este...
Mitt kompetensområde är ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Stăpânesc foarte bine...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Cunosc la nivel mediu...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Sunt un utilizator experimentat de...
Jag är en erfaren användare av ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Abilităţi de comunicare excelente.
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Gândire deductivă.
God slutledningsförmåga
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Gândire logică.
Logiskt tänkande
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Abilităţi analitice.
Analytisk förmåga
La capacité à évaluer les faits en détail
Abilităţi interpersonale bune.
Bra samarbetsförmåga
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Abilităţi de negociere
Bra förhandlingsteknik
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Bra presentationsteknik
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referinţele pot fi solicitate de la...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Cu stimă,
Med vänlig hälsning,
Formel, nom du destinataire inconnu
Cu sinceritate,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
Vördsamt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.