Danois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem dette ankommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jag skriver gällande er annons på ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Jeg ville søge stillingen som...
Formule standard pour postuler à un emploi
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mina främsta styrkor är ...
Mine styrker er...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mitt kompetensområde är ...
Mit ekspertområde er...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Jeg råder fremragende over...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Jeg har en fungerende viden om...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jag är en erfaren användare av ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fremragende kommunikations evner
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
God slutledningsförmåga
Deduktiv argumentation
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiskt tänkande
Logisk tænkning
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytisk förmåga
Analytiske evner
La capacité à évaluer les faits en détail
Bra samarbetsförmåga
Gode interpersonel evner
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Bra förhandlingsteknik
Forhandlings evner
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Bra presentationsteknik
Præsentations evner
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencer kan rekvieres fra...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Jeg er ledig til et interview den...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formel, nom du destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Vördsamt,
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.