Espéranto | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jag skriver gällande er annons på ...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Formule standard pour postuler à un emploi
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mina främsta styrkor är ...
Miaj fortoj estas...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mitt kompetensområde är ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mi havas bonegan komandon de...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mi havas mezan scion de...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jag är en erfaren användare av ...
Mi estas sperta uzanto de...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bonegaj komunikadaj kapabloj
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
God slutledningsförmåga
Dedukta rezonado
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiskt tänkande
Logika rezonado
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytisk förmåga
Analizaj kapabloj
La capacité à évaluer les faits en détail
Bra samarbetsförmåga
Bonaj interhomaj kapabloj
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Bra förhandlingsteknik
Negocadaj kapabloj
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Bra presentationsteknik
Prezentaj kapabloj
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Vi povas akiri referencojn el...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formel, nom du destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Vördsamt,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.