Finnois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Bäste herrn,
Hyvä Herra,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Hyvä Rouva,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Hyvä vastaanottaja,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hyvät vastaanottajat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Hyvä herra Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Hyvä John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jag skriver gällande er annons på ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Formule standard pour postuler à un emploi
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mina främsta styrkor är ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mitt kompetensområde är ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Minulla on hyvät perustaidot...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jag är en erfaren användare av ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Utmärkt kommunikationsförmåga
Erinomainen kyky kommunikoida
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
God slutledningsförmåga
Deduktiivinen ajattelu
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiskt tänkande
Looginen ajattelu
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytisk förmåga
Analyyttiset taidot
La capacité à évaluer les faits en détail
Bra samarbetsförmåga
Hyvät ihmissuhdetaidot
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Bra förhandlingsteknik
Neuvottelukyvyt
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Bra presentationsteknik
Esiintymistaidot
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Suosituksia voi pyytää...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Olen saatavilla haastatteluun...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med vänlig hälsning,
Ystävällisin terveisin,
Formel, nom du destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Ystävällisin terveisin,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Vördsamt,
Kunnioittavasti,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Parhain terveisin,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.