Russe | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
Formule standard pour postuler à un emploi
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiskt tänkande
Логическое мышление
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytisk förmåga
Аналитические способности
La capacité à évaluer les faits en détail
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formel, nom du destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Vördsamt,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.