Tchèque | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Bäste herrn,
Vážený pane,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Vážená paní,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jag skriver gällande er annons på ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formule standard pour postuler à un emploi
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mina främsta styrkor är ...
Moje silné stránky jsou...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mitt kompetensområde är ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mám výbornou znalost...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mám znalost...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jag är en erfaren användare av ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Utmärkt kommunikationsförmåga
Výborné komunikační schopnosti
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
God slutledningsförmåga
Dedukce
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logiskt tänkande
Logické myšlení
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytisk förmåga
Analytické schopnosti
La capacité à évaluer les faits en détail
Bra samarbetsförmåga
Dobré interpersonální schopnosti
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Bra förhandlingsteknik
Vyjednávací schopnosti
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Bra presentationsteknik
Prezentační dovednosti
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Můj životopis naleznete v příloze.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formel, nom du destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
S pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Vördsamt,
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.