Finnois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Hyvä Herra,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
Minulla on hyvät perustaidot...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
Deduktiivinen ajattelu
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Looginen ajattelu
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Analyyttiset taidot
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
Hyvät ihmissuhdetaidot
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Neuvottelukyvyt
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Esiintymistaidot
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
Suosituksia voi pyytää...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Olen saatavilla haastatteluun...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Kunnioittavasti,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.