Hongrois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Tisztelt Uram!
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Kedves Smith John!
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
Erősségeim ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
Szakterületem a ....
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
Magas szinten beszélek...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
Középszinten beszélek....
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Kiváló kommunikációs készség
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
Deduktív érvelés
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Logikus gondolkodás
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Analitikus készségek
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
Jó interperszonális készség
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Jó tárgyalási készség
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Előadó készség/Prezentációs készség
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Tisztelettel,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Üdvözlettel,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.