Japonais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
拝啓
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
拝啓
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
拝啓
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
拝啓
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
関係者各位
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
拝啓 
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
拝啓
・・・・様
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
私の強みは・・・・
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
・・・・することで貢献することができます。
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
・・・・語を話すことができます。
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
・・・・を使いこなすことができます。
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
コミュニケーション能力
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
演繹的推理力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
論理的思考能力
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
分析能力
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
対人能力
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
交渉能力
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
プレゼンテーション能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
履歴書を同封いたしました。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
・・・・から推薦状を頂きました。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
・・・・日なら伺うことができます。
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
敬具
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
敬具
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
敬具
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
敬具
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.