Polonais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
Moje mocne strony to ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Biegle posługuję się programem/programami...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
Rozumowanie dedukcyjne
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Logiczne myślenie
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Zdolności analityczne
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
Zdolności interpersonalne
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Zdolności negocjacyjne
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Umiejętność prezentacji
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Referencje na żądanie.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencje na żądanie od ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.