Roumain | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Stimate Domn,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Stimate Domn/Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Stimați Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
În atenția cui este interesat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
Punctele mele forte sunt...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
Domeniul meu de bază este...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
Stăpânesc foarte bine...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
Cunosc la nivel mediu...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sunt un utilizator experimentat de...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Abilităţi de comunicare excelente.
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
Gândire deductivă.
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Gândire logică.
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Abilităţi analitice.
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
Abilităţi interpersonale bune.
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Abilităţi de negociere
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Cu stimă,
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Cu sinceritate,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Cu respect,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Toate cele bune,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.