Turc | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Vážený pane,
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Sayın Yetkililer,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Yetkili makama / merciiye,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Sayın Dilek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Sayın Melek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Sayın Demet Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Formule standard pour postuler à un emploi
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Formule standard pour postuler à un emploi
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Moje silné stránky jsou...
Güçlü yanlarım ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Moje oblast odborných znalostí je...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Mám výbornou znalost...
... diline son derece hakimimdir.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Mám znalost...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Výborné komunikační schopnosti
Mükemmel iletişim becerisi
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Dedukce
Tümdengelim muhakemesi
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logické myšlení
Mantıklı düşünebilme
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytické schopnosti
Analitik düşünce
La capacité à évaluer les faits en détail
Dobré interpersonální schopnosti
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Vyjednávací schopnosti
Anlaşma becerisi
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Prezentační dovednosti
Sunum becerisi
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Ohledně referencí se obraťte na...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Na pohovor se mohu dostavit dne...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
S pozdravem,
Saygılarımla,
Formel, nom du destinataire inconnu
S pozdravem,
Tüm içtenliğimle,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Saygılarımla,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Saygılar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.