Turc | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

เรียน คุณผู้ชาย
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
เรียน คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sayın Yetkililer,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Yetkili makama / merciiye,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Ahmet Bey,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sayın Dilek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sayın Melek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Demet Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Sayın Alihan Erturan,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Formule standard pour postuler à un emploi
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Formule standard pour postuler à un emploi
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
จุดแข็งของฉันคือ...
Güçlü yanlarım ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
... diline son derece hakimimdir.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Mükemmel iletişim becerisi
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Tümdengelim muhakemesi
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Mantıklı düşünebilme
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
ทักษะในการวิเคราะห์
Analitik düşünce
La capacité à évaluer les faits en détail
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Anlaşma becerisi
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
ทักษะในการนำเสนอ
Sunum becerisi
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Formel, nom du destinataire inconnu
ด้วยความเคารพ
Tüm içtenliğimle,
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
Saygılar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.