Chinois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formule standard pour postuler à un emploi
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
Formule standard pour postuler à un emploi
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analitik düşünce
分析技能
La capacité à évaluer les faits en détail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Anlaşma becerisi
谈判技能
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Sunum becerisi
观点陈述能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Saygılarımla,
此致
Formel, nom du destinataire inconnu
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılarımla,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saygılar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.