Coréen | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın Yetkililer,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Yetkili makama / merciiye,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
존경하는 김철수 님께
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Dilek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Melek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Demet Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Sayın Alihan Erturan,
친애하는 최현우님께
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
...에 지원하고 싶습니다.
Formule standard pour postuler à un emploi
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
... için sizinle çalışmak isterdim.
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Güçlü yanlarım ...
저의 장점은 ... 입니다.
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Uzmanlık alanım dahilinde ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
... diline son derece hakimimdir.
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
İyi seviyede ... bilgim vardır.
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Mükemmel iletişim becerisi
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Tümdengelim muhakemesi
추론 이해 능력
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Mantıklı düşünebilme
논리적인 사고능력
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analitik düşünce
분석 능력
La capacité à évaluer les faits en détail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
좋은 사교성
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Anlaşma becerisi
협정 능력
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Sunum becerisi
프리젠테이션 능력
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Saygılarımla,
... (이름) 드림
Formel, nom du destinataire inconnu
Tüm içtenliğimle,
... (이름) 드림
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılarımla,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saygılar,
감사합니다. ...씨.
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.