Danois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Sayın Yetkili,
Kære Hr.,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Kære Fru.,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın Yetkililer,
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Yetkili makama / merciiye,
Til hvem dette ankommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Dilek Hanım,
Kære Fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Melek Hanım,
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Demet Hanım,
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Sayın Alihan Erturan,
Kære John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formule standard pour postuler à un emploi
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jeg ville søge stillingen som...
Formule standard pour postuler à un emploi
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Güçlü yanlarım ...
Mine styrker er...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mit ekspertområde er...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
... diline son derece hakimimdir.
Jeg råder fremragende over...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jeg har en fungerende viden om...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jeg har... års erfaring indenfor...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jeg er en erfaren bruger af...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Mükemmel iletişim becerisi
Fremragende kommunikations evner
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Tümdengelim muhakemesi
Deduktiv argumentation
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Mantıklı düşünebilme
Logisk tænkning
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analitik düşünce
Analytiske evner
La capacité à évaluer les faits en détail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Gode interpersonel evner
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Anlaşma becerisi
Forhandlings evner
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Sunum becerisi
Præsentations evner
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referencer kan rekvieres fra...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jeg er ledig til et interview den...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Saygılarımla,
Med venlig hilsen
Formel, nom du destinataire inconnu
Tüm içtenliğimle,
Med venlig hilsen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılarımla,
Med respekt,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saygılar,
Med venlig hilsen
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.