Italien | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Sayın Yetkili,
Gentilissimo,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Gentilissima,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Gentili Signore e Signori,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın Yetkililer,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Yetkili makama / merciiye,
A chi di competenza,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Dilek Hanım,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Melek Hanım,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Demet Hanım,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Sayın Alihan Erturan,
Gentilissimo Bianchi,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
In risposta all'annuncio apparso ne...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Formule standard pour postuler à un emploi
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Formule standard pour postuler à un emploi
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
... için sizinle çalışmak isterdim.
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Güçlü yanlarım ...
I miei punti di forza sono...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Uzmanlık alanım dahilinde ...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
... diline son derece hakimimdir.
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Sto imparando...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Sono un(') utente esperto/a di...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Mükemmel iletişim becerisi
Eccellenti doti comunicative
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Tümdengelim muhakemesi
Capacità deduttive e di ragionamento
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Mantıklı düşünebilme
Capacità logiche
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analitik düşünce
Capacità analitiche
La capacité à évaluer les faits en détail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Ottime abilità interpersonali
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Anlaşma becerisi
Capacità di negoziazione
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Sunum becerisi
Capacità di presentazione
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
In allegato trova il mio cv.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Sono disponibile per un colloquio...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Saygılarımla,
In fede,
Formel, nom du destinataire inconnu
Tüm içtenliğimle,
Cordialmente,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılarımla,
I miei più cordiali saluti,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saygılar,
Saluti
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.