Néerlandais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Sayın Yetkili,
Geachte heer
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın Yetkililer,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Yetkili makama / merciiye,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Dilek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Melek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Demet Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Sayın Alihan Erturan,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formule standard pour postuler à un emploi
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formule standard pour postuler à un emploi
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
... için sizinle çalışmak isterdim.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Güçlü yanlarım ...
Mijn sterke punten zijn ...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mijn vakgebied is ...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
... diline son derece hakimimdir.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ik beschik over goede kennis van ...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Mükemmel iletişim becerisi
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Tümdengelim muhakemesi
Analytisch denkvermogen
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Mantıklı düşünebilme
Logisch denkvermogen
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analitik düşünce
Analytische vaardigheden
La capacité à évaluer les faits en détail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Anlaşma becerisi
Onderhandelingsvaardigheden
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Sunum becerisi
Presentatievaardigheden
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Saygılarımla,
Met vriendelijke groet,
Formel, nom du destinataire inconnu
Tüm içtenliğimle,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılarımla,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saygılar,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.