Roumain | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

سيدي المحترم،
Stimate Domn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
السيدة المحترمة،
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
السادة المحترمون،
Stimați Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
În atenția cui este interesat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
عزيزي السيد رامي،
Stimate Domnule Popescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
عزيزتي السيدة رامي،
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
عزيزتي الآنسة نادية،
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
عزيزتي السيدة نادية،
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
... s-a distins prin.... .
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
... își comunică ideile clar și univoc.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive