Roumain | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

尊敬的先生,
Stimate Domn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Stimați Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
În atenția cui este interesat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
很高兴可以为...做推荐
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
在他...时加入...,我和他初次认识
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
我毫不犹豫为...写推荐信
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
我很高兴能为...写推荐信
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...以...区别于其他人
... s-a distins prin.... .
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
他/她最大的才能在于...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
他/她拥有众多技能。
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
他/她能清楚地表达自己的想法。
... își comunică ideile clar și univoc.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
他/她能很好的处理各种责任。
... face față cu ușurință responsabilităților.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
他/她在...方面拥有广泛知识
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
他/她总是积极参加...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
他/她的主要职责是...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
他/她每周的工作包括...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
...总能高质量地按时完成工作。
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive