Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Jeg er begejstret for at være reference for...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... adskilte sig selv ved at...
...distinguished himself / herself by…
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Hans / hendes største talent er / ligger i...
His / her greatest talent is / lies in…
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Han / hun er en kreativ problemløser.
He / she is a creative problem-solver.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
He / she has a broad range of skills.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
He / she handles responsibility well.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Han / hun har en omfattende viden om... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
He / she always takes an active role in… .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Hans / hendes ansvarområder var...
His / her main responsibilities were…
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
His / her weekly tasks involved…
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive