Espagnol | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Kære Hr.,
Distinguido Señor:
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Distinguida Señora:
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Distinguidos Señores:
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Apreciados Señores:
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem det vedkommer,
A quien pueda interesar
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære fru. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Kære Frk. Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Jeg er begejstret for at være reference for...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... adskilte sig selv ved at...
X se distinguió por su...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Su más considerable talento es...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Han / hun er en kreativ problemløser.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Han / hun har en omfattende viden om... .
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Hans / hendes ansvarområder var...
Sus principales responsabilidades fueron...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Sus tareas diarias involucraban...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive