Polonais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Znam ... od... i jako... w...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...distingis per...
...wyróżniał/-a się...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Li/ŝi havas grandan scion de....
... posiada szeroką wiedzę...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Zawsze bierze czynny udział w...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive