Suédois | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva
Bästa frun,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...erottautui hyvillä...
... utmärkte sig genom att ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hens största talang är / finns inom ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hen är en kreativ problemlösare.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hänellä on laajat taidot
Hen har en bred kompetens.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hän on luotettava henkilö
Hen hanterar ansvar väl.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hänellä on hyvä tietämys...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Hänen päävastuualueensa olivat...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive