Espagnol | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Distinguidos Señores:
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quien pueda interesar
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Tisztelt Smith Asszony
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...megkülönböztette magát a ...
X se distinguió por su...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
A legnagyobb erőssége a ...
Su más considerable talento es...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
... kreatív problémamegoldó
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Jól kezeli a felelősséget is.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Heti feladatai magába foglalták a ...
Sus tareas diarias involucraban...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive