Espéranto | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Tisztelt Hölygem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Tisztelt Smith Asszony
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
...megkülönböztette magát a ...
...distingis per...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
A legnagyobb erőssége a ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
... kreatív problémamegoldó
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Jól kezeli a felelősséget is.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Heti feladatai magába foglalták a ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive