Suédois | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

拝啓
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
拝啓
Bästa frun,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
拝啓
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
拝啓
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
・・・・を喜んで推薦いたします。
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
彼は・・・・によって有名になりました。
... utmärkte sig genom att ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Hens största talang är / finns inom ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Hen är en kreativ problemlösare.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Hen har en bred kompetens.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
彼/彼女には責任感があります。
Hen hanterar ansvar väl.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive