Danois | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Geachte heer
Kære Hr.,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Til hvem det vedkommer,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Kære fru. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Jeg er begejstret for at være reference for...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... onderscheidde zich door ...
... adskilte sig selv ved at...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Hans / hendes ansvarområder var...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive